Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 515-1106

Wymiary główne
d 133.35 mm
D 177.008 mm
B 26.195 mm
C 20.683 mm
T 25.4 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 139 kN
Static Cor 288 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 29.9 kN
Masa
Masa 1.72 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.5 1/s
Obroty graniczne olej 1.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 145 mm
db min 142 mm
a1 min 2 mm
a2 min 6 mm
Da min 165 mm
Db min 170 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.72 kg
Yo 0.95 kg