Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-263

Wymiary główne
d 100 mm
D 160 mm
B 40 mm
C 32 mm
T 41 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
b 38.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 251 kN
Static Cor 396 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 44.7 kN
Masa
Masa 3.11 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2 1/s
Obroty graniczne olej 2 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 109 mm
db min 120 mm
a1 min 3 mm
a2 min 8 mm
Da min 143 mm
Db min 154 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.46 kg
Y 1.31 kg
Yo 0.72 kg