Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 515-838

Wymiary główne
d 95 mm
D 135 mm
B 20 mm
C 14 mm
T 20 mm
rs min 5 mm
r1s min 2.5 mm
b 30.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 58.5 kN
Static Cor 97.5 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 11.4 kN
Masa
Masa 0.85 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2.5 1/s
Obroty graniczne olej 2.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 105 mm
db min 113 mm
a1 min 4 mm
a2 min 9 mm
Da min 118 mm
Db min 129 mm
ras max 5 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.58 kg
Y 1.03 kg
Yo 0.57 kg