Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 515-745

Wymiary główne
d 88.9 mm
D 152.4 mm
B 39.688 mm
C 30.162 mm
T 39.688 mm
rs min 6.4 mm
r1s min 3.3 mm
b 33.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 234 kN
Static Cor 325 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 37.4 kN
Masa
Masa 2.77 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3 1/s
Obroty graniczne olej 3 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 101 mm
db min 111 mm
a1 min 4 mm
a2 min 7 mm
Da min 131 mm
Db min 146 mm
ras max 6 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.49 kg
Yo 0.82 kg