Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-338

Wymiary główne
d 82.55 mm
D 125.412 mm
B 25.4 mm
C 19.845 mm
T 25.4 mm
rs min 3.6 mm
r1s min 1.6 mm
b 25.7 mm
Nośność
Dynamic Cr 113 kN
Static Cor 159 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 19.2 kN
Masa
Masa 1.12 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.6 1/s
Obroty graniczne olej 1.6 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 87 mm
db min 96 mm
a1 min 3 mm
a2 min 6 mm
Da min 112 mm
Db min 102 mm
ras max 3.6 mm
rbs max 1.6 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.49 kg
Yo 0.82 kg