Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 514-874

Wymiary główne
d 78 mm
D 106 mm
B 17.25 mm
C 13.125 mm
T 17 mm
rs min 2 mm
r1s min 1 mm
b 18.7 mm
Nośność
Dynamic Cr 58.5 kN
Static Cor 97.5 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 11.9 kN
Masa
Masa 0.43 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1 1/s
Obroty graniczne olej 1 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 83 mm
db min 86 mm
a1 min 3 mm
a2 min 5 mm
Da min 97 mm
Db min 102 mm
ras max 2 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y 1.6 kg
Yo 0.88 kg