Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 515-764

Wymiary główne
d 76.2 mm
D 139.932 mm
B 36.098 mm
C 28.575 mm
T 36.512 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 2 mm
b 30.7 mm
Nośność
Dynamic Cr 197 kN
Static Cor 262 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 31.1 kN
Masa
Masa 2.39 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2 1/s
Obroty graniczne olej 2 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 85 mm
db min 90 mm
a1 min 3 mm
a2 min 6 mm
Da min 120 mm
Db min 134 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.43 kg
Yo 0.79 kg