Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-344

Wymiary główne
d 73.02 mm
D 112.712 mm
B 25.4 mm
C 19.5 mm
T 25.4 mm
rs min 3.6 mm
r1s min 3.3 mm
b 25.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 96 kN
Static Cor 89 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 10.9 kN
Masa
Masa 0.76 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2 1/s
Obroty graniczne olej 2 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 82 mm
db min 86 mm
a1 min 4 mm
a2 min 6 mm
Da min 100 mm
Db min 108 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.49 kg
Y 1.23 kg
Yo 0.68 kg