Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 514-685

Wymiary główne
d 72 mm
D 99.24 mm
B 16 mm
C 13 mm
T 17 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
b 18.3 mm
Nośność
Dynamic Cr 51 kN
Static Cor 82.5 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 10.1 kN
Masa
Masa 0.36 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1 1/s
Obroty graniczne olej 1 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 76 mm
db min 81 mm
a1 min 3 mm
a2 min 5 mm
Da min 90 mm
Db min 95 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y 1.62 kg
Yo 0.89 kg