Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-336

Wymiary główne
d 66.675 mm
D 110 mm
B 21.996 mm
C 18.824 mm
T 22 mm
rs min 0.8 mm
r1s min 1.3 mm
b 18.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 91.5 kN
Static Cor 114 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 13.9 kN
Masa
Masa 0.84 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1 1/s
Obroty graniczne olej 1 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 73 mm
db min 77 mm
a1 min 4 mm
a2 min 3 mm
Da min 98 mm
Db min 105 mm
ras max 0.6 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.49 kg
Yo 0.82 kg