Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-278A

Wymiary główne
d 65 mm
D 120 mm
B 38.5 mm
C 32 mm
T 39 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
b 28.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 197 kN
Static Cor 261 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 31.8 kN
Masa
Masa 2.06 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.5 1/s
Obroty graniczne olej 1.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 74 mm
db min 77 mm
a1 min 7 mm
a2 min 7 mm
Da min 103 mm
Db min 113 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.34 kg
Y 1.78 kg
Yo 0.98 kg