Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 514-683

Wymiary główne
d 65 mm
D 95 mm
B 16 mm
C 13 mm
T 17 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
b 21.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 42 kN
Static Cor 64.5 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 7.9 kN
Masa
Masa 0.37 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.5 1/s
Obroty graniczne olej 1.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 70 mm
db min 75 mm
a1 min 2 mm
a2 min 4 mm
Da min 83 mm
Db min 90 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.49 kg
Y 1.23 kg
Yo 0.68 kg