Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 515-1147

Wymiary główne
d 62 mm
D 147 mm
B 46.925 mm
C 32.925 mm
T 50.1 mm
rs min 2 mm
r1s min 3 mm
b 50.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 252 kN
Static Cor 326 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 39.3 kN
Masa
Masa 4.04 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3 1/s
Obroty graniczne olej 3 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 73 mm
db min 92 mm
a1 min 3 mm
a2 min 9 mm
Da min 120 mm
Db min 140 mm
ras max 2 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.82 kg
Y 0.73 kg
Yo 0.4 kg