Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 515-1159

Wymiary główne
d 61.912 mm
D 146.05 mm
B 39.688 mm
C 25.4 mm
T 41.275 mm
rs min 3.5 mm
r1s min 3.3 mm
b 45.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 213 kN
Static Cor 257 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 30.7 kN
Masa
Masa 3.18 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3.3 1/s
Obroty graniczne olej 3.3 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 75 mm
db min 92 mm
a1 min 4 mm
a2 min 8.5 mm
Da min 120 mm
Db min 139 mm
ras max 3.5 mm
rbs max 3.3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.78 kg
Y 0.77 kg
Yo 0.42 kg