Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-261

Wymiary główne
d 60 mm
D 127 mm
B 36.513 mm
C 26.988 mm
T 36.513 mm
rs min 2.2 mm
r1s min 2.2 mm
b 33 mm
Nośność
Dynamic Cr 165 kN
Static Cor 228 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 27.8 kN
Masa
Masa 2.17 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2.2 1/s
Obroty graniczne olej 2.2 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 75 mm
db min 80 mm
a1 min 4 mm
a2 min 7 mm
Da min 105 mm
Db min 120 mm
ras max 2.2 mm
rbs max 2.2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.52 kg
Y 1.15 kg
Yo 0.63 kg