Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 515-765

Wymiary główne
d 57.15 mm
D 112.712 mm
B 30.162 mm
C 23.812 mm
T 30.162 mm
rs min 4 mm
r1s min 2 mm
b 24.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 127 kN
Static Cor 159 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 19.4 kN
Masa
Masa 1.33 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2 1/s
Obroty graniczne olej 2 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 66 mm
db min 73 mm
a1 min 5 mm
a2 min 5.5 mm
Da min 101 mm
Db min 105 mm
ras max 4 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.48 kg
Yo 0.81 kg