Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-335

Wymiary główne
d 57.15 mm
D 104.775 mm
B 29.317 mm
C 24.605 mm
T 30.162 mm
rs min 2.4 mm
r1s min 3.3 mm
b 23.7 mm
Nośność
Dynamic Cr 114 kN
Static Cor 148 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 18 kN
Masa
Masa 1.05 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3 1/s
Obroty graniczne olej 3 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 68 mm
db min 67.5 mm
a1 min 4 mm
a2 min 7 mm
Da min 91 mm
Db min 98 mm
ras max 2 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.32 kg
Y 1.88 kg
Yo 1.04 kg