Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-322

Wymiary główne
d 50.8 mm
D 95.25 mm
B 28.575 mm
C 22.225 mm
T 27.873 mm
rs min 3.5 mm
r1s min 0.8 mm
b 20.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 105 kN
Static Cor 134 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 16.3 kN
Masa
Masa 0.9 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 0.6 1/s
Obroty graniczne olej 0.6 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 58 mm
db min 63.5 mm
a1 min 5.5 mm
a2 min 4 mm
Da min 83 mm
Db min 90 mm
ras max 3 mm
rbs max 0.6 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.33 kg
Y 1.82 kg
Yo 1 kg