Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-351

Wymiary główne
d 47.625 mm
D 96.84 mm
B 21.944 mm
C 15.875 mm
T 21 mm
rs min 0.878 mm
r1s min 0.76 mm
b 17.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 74.5 kN
Static Cor 76 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 9.3 kN
Masa
Masa 0.63 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 0.7 1/s
Obroty graniczne olej 0.7 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 55 mm
db min 56 mm
a1 min 5.5 mm
a2 min 6 mm
Da min 89 mm
Db min 92 mm
ras max 0.8 mm
rbs max 0.7 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.73 kg
Yo 0.95 kg