Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-331A

Wymiary główne
d 46 mm
D 75 mm
B 18 mm
C 14 mm
T 18 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 1.5 mm
b 16 mm
Nośność
Dynamic Cr 47.3 kN
Static Cor 63 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 7.7 kN
Masa
Masa 0.28 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.5 1/s
Obroty graniczne olej 1.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 51 mm
db min 55 mm
a1 min 3.5 mm
a2 min 5 mm
Da min 67 mm
Db min 71 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.49 kg
Yo 0.82 kg