Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-327

Wymiary główne
d 44.45 mm
D 95.25 mm
B 28.575 mm
C 22.225 mm
T 27.783 mm
rs min 0.8 mm
r1s min 0.8 mm
b 20.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 105 kN
Static Cor 134 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 16.3 kN
Masa
Masa 1.01 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 0.8 1/s
Obroty graniczne olej 0.8 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 51 mm
db min 53 mm
a1 min 5.5 mm
a2 min 6.5 mm
Da min 85 mm
Db min 90 mm
ras max 0.8 mm
rbs max 0.8 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.33 kg
Y 1.82 kg
Yo 1 kg