Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-387

Wymiary główne
d 41.275 mm
D 82.55 mm
B 26.654 mm
C 20.193 mm
T 26.543 mm
rs min 3.5 mm
r1s min 3.3 mm
b 23.3 mm
Nośność
Dynamic Cr 73 kN
Static Cor 92.5 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 11.3 kN
Masa
Masa 0.58 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3.5 1/s
Obroty graniczne olej 3.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 51 mm
db min 57 mm
a1 min 3 mm
a2 min 5.5 mm
Da min 70 mm
Db min 79 mm
ras max 3.3 mm
rbs max 3.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.55 kg
Y 1.1 kg
Yo 0.6 kg