Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-187

Wymiary główne
d 39 mm
D 72.015 mm
B 20.64 mm
C 16.74 mm
T 21.5 mm
rs min 2 mm
r1s min 0.5 mm
b 17.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 48.7 kN
Static Cor 60.6 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 7.4 kN
Masa
Masa 0.37 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 0.5 1/s
Obroty graniczne olej 0.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 44.5 mm
db min 50 mm
a1 min 2 mm
a2 min 5.5 mm
Da min 63 mm
Db min 67 mm
ras max 2 mm
rbs max 0.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.49 kg
Yo 0.82 kg