Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 514-809

Wymiary główne
d 38.1 mm
D 79.375 mm
B 29.771 mm
C 23.812 mm
T 29.37 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
b 20.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 90.5 kN
Static Cor 120 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 14.6 kN
Masa
Masa 0.69 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4 1/s
Obroty graniczne olej 4 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 45.5 mm
db min 53 mm
a1 min 3.5 mm
a2 min 6 mm
Da min 67 mm
Db min 74 mm
ras max 4 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y 1.6 kg
Yo 0.88 kg