Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 513-716A

Wymiary główne
d 38 mm
D 63 mm
B 17 mm
C 13.5 mm
T 17.1 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
b 14.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 44 kN
Static Cor 59 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 7.2 kN
Masa
Masa 0.2 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.5 1/s
Obroty graniczne olej 1.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 43 mm
db min 46 mm
a1 min 3 mm
a2 min 4 mm
Da min 56 mm
Db min 60 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.44 kg
Yo 0.79 kg