Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-091

Wymiary główne
d 36 mm
D 68 mm
B 16.5 mm
C 13.75 mm
T 16.5 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
b 14.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 36.4 kN
Static Cor 40.6 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 5 kN
Masa
Masa 0.28 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.5 1/s
Obroty graniczne olej 1.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 44 mm
db min 48 mm
a1 min 3 mm
a2 min 3 mm
Da min 57 mm
Db min 65 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.44 kg
Y 1.36 kg
Yo 0.75 kg