Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 515-747

Wymiary główne
d 35 mm
D 80 mm
B 32 mm
C 25 mm
T 32 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
b 20.8 mm
Nośność
Dynamic Cr 98 kN
Static Cor 134 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 16.3 kN
Masa
Masa 0.81 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.5 1/s
Obroty graniczne olej 1.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 46 mm
db min 53 mm
a1 min 5 mm
a2 min 5.2 mm
Da min 64 mm
Db min 76 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.36 kg
Y 1.68 kg
Yo 0.92 kg