Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-094

Wymiary główne
d 34.925 mm
D 76.2 mm
B 28.575 mm
C 23.02 mm
T 29.37 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
b 23 mm
Nośność
Dynamic Cr 79 kN
Static Cor 107 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 13 kN
Masa
Masa 0.68 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2 1/s
Obroty graniczne olej 2 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 43 mm
db min 47 mm
a1 min 5 mm
a2 min 5.5 mm
Da min 58 mm
Db min 72 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.55 kg
Y 1.1 kg
Yo 0.6 kg