Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-350

Wymiary główne
d 34.925 mm
D 73.025 mm
B 24.608 mm
C 19.05 mm
T 23.812 mm
rs min 1.6 mm
r1s min 2.3 mm
b 16 mm
Nośność
Dynamic Cr 65 kN
Static Cor 78 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 9.5 kN
Masa
Masa 0.49 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2.3 1/s
Obroty graniczne olej 2.3 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 43 mm
db min 47 mm
a1 min 4.5 mm
a2 min 5.5 mm
Da min 60 mm
Db min 68 mm
ras max 1.6 mm
rbs max 2.3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.29 kg
Y 2.06 kg
Yo 1.13 kg