Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-333

Wymiary główne
d 34.925 mm
D 65.088 mm
B 18.288 mm
C 13.97 mm
T 18.034 mm
rs min 3.56 mm
r1s min 1.3 mm
b 14.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 43.2 kN
Static Cor 51 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 6.2 kN
Masa
Masa 0.3 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.3 1/s
Obroty graniczne olej 1.3 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 44 mm
db min 47 mm
a1 min 3 mm
a2 min 4.5 mm
Da min 55 mm
Db min 61 mm
ras max 3.5 mm
rbs max 1.3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.38 kg
Y 1.59 kg
Yo 0.88 kg