Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-088

Wymiary główne
d 31.75 mm
D 59.131 mm
B 16.764 mm
C 11.811 mm
T 15.875 mm
rs min 3.55 mm
r1s min 1.3 mm
b 13.3 mm
Nośność
Dynamic Cr 31.4 kN
Static Cor 36.3 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 4.4 kN
Masa
Masa 0.18 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1 1/s
Obroty graniczne olej 1 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 38 mm
db min 44.5 mm
a1 min 3 mm
a2 min 4 mm
Da min 51 mm
Db min 55 mm
ras max 3.5 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.41 kg
Y 1.46 kg
Yo 0.8 kg