Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-323B

Wymiary główne
d 22 mm
D 41 mm
B 14.6 mm
C 11.4 mm
T 14.4 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
b 9.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 18.4 kN
Static Cor 21.2 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 2.6 kN
Masa
Masa 0.08 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1 1/s
Obroty graniczne olej 1 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 27 mm
db min 29 mm
a1 min 3 mm
a2 min 3 mm
Da min 34.5 mm
Db min 38.5 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.26 kg
Y 2.27 kg
Yo 1.25 kg