Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-087

Wymiary główne
d 19.05 mm
D 45.237 mm
B 16.637 mm
C 12.065 mm
T 15.494 mm
rs min 1.3 mm
r1s min 1.3 mm
b 10.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 25.9 kN
Static Cor 25.6 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 3.1 kN
Masa
Masa 0.13 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1 1/s
Obroty graniczne olej 1 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 25 mm
db min 25.5 mm
a1 min 3 mm
a2 min 3.8 mm
Da min 38 mm
Db min 41 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.3 kg
Y 2 kg
Yo 1.1 kg