Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: dwurzędowe: CBK-260

Wymiary główne
d 55 mm
D 93 mm
C 39.8 mm
T 50.8 mm
rs min 3.3 mm
r1s min 1.5 mm
r2s min 0.3 mm
a 44.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 134 kN
Static Cor 227 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 27.7 kN
Masa
Masa 1.41 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3000 1/s
Obroty graniczne olej 4000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
db min 68 mm
a min 5 mm
Db min 87 mm
ras max 3.3 mm
rbs max 0.3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.41 kg
Y1 1.66 kg
Y2 2.47 kg
Y0 1.62 kg