Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: T4DB180X1

Wymiary główne
d 180 mm
D 240 mm
B 30 mm
C 23 mm
T 32 mm
rs min 3.5 mm
r1s min 3.6 mm
a 47.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 244 kN
Static Cor 434 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 47.4 kN
Masa
Masa 3.623 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1400 1/s
Obroty graniczne olej 1700 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 192 mm
db min 198 mm
a1 min 6 mm
a2 min 9 mm
Da 222 mm
Db min 233 mm
ras max 3.5 mm
rbs max 3.6 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.48 kg
Y 1.25 kg
Yo 0.69 kg