Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: T4CB140P6XX1

Wymiary główne
d 140 mm
D 195 mm
B 27 mm
C 21 mm
T 29 mm
rs min 6 mm
r1s min 3 mm
a 17.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 200 kN
Static Cor 332 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 34.7 kN
Masa
Masa 2.386 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1600 1/s
Obroty graniczne olej 2200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 152 mm
db min 160 mm
a1 min 5 mm
a2 min 8 mm
Da 175 mm
Db min 189 mm
ras max 6 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.5 kg
Y 1.19 kg
Yo 0.65 kg