Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32928P6X

Wymiary główne
d 140 mm
D 190 mm
B 32 mm
C 25 mm
T 32 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 33.8 mm
Nośność
Dynamic Cr 215 kN
Static Cor 395 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 41.5 kN
Masa
Masa 2.52 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1800 1/s
Obroty graniczne olej 2300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 150 mm
db min 149 mm
a1 min 6 mm
a2 min 7 mm
Da 177 mm
Db min 184 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.36 kg
Y 1.67 kg
Yo 0.92 kg