Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32924P6X

Wymiary główne
d 120 mm
D 165 mm
B 29 mm
C 23 mm
T 29 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 29 mm
Nośność
Dynamic Cr 177 kN
Static Cor 309 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 33.9 kN
Masa
Masa 1.77 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1900 1/s
Obroty graniczne olej 2600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 128 mm
db min 127 mm
a1 min 6 mm
a2 min 6 mm
Da 154 mm
Db min 160 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.72 kg
Yo 0.95 kg