Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32219A

Wymiary główne
d 95 mm
D 170 mm
B 43 mm
C 37 mm
T 45.5 mm
rs min 3 mm
r1s min 2.5 mm
a 38 mm
Nośność
Dynamic Cr 300 kN
Static Cor 419 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 47.1 kN
Masa
Masa 4.32 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3FC095
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1900 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 107 mm
db min 110 mm
a1 min 5 mm
a2 min 10 mm
Da 148 mm
Db min 161 mm
ras max 3 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.43 kg
Yo 0.79 kg