Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 33118CX1

Wymiary główne
d 90 mm
D 150 mm
B 45 mm
C 35 mm
T 45 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 2 mm
a 35.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 251 kN
Static Cor 389 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 44.9 kN
Masa
Masa 3.06 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2000 1/s
Obroty graniczne olej 3200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 100 mm
db min 100 mm
a1 min 7 mm
a2 min 10 mm
Da 130 mm
Db min 144 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.5 kg
Yo 0.83 kg