Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 30317A

Wymiary główne
d 85 mm
D 180 mm
B 41 mm
C 34 mm
T 44.5 mm
rs min 4 mm
r1s min 3 mm
a 35.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 307 kN
Static Cor 370 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 41.3 kN
Masa
Masa 5.1 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2GB085
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1900 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 102 mm
db min 99 mm
a1 min 7 mm
a2 min 10.5 mm
Da 155 mm
Db min 167 mm
ras max 4 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.74 kg
Yo 0.96 kg