Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32217A

Wymiary główne
d 85 mm
D 150 mm
B 36 mm
C 30 mm
T 38.5 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 2 mm
a 33.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 223 kN
Static Cor 299 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 34.8 kN
Masa
Masa 2.69 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3EC085
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2200 1/s
Obroty graniczne olej 3200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 96 mm
db min 95 mm
a1 min 5 mm
a2 min 8.5 mm
Da 130 mm
Db min 142 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.43 kg
Yo 0.79 kg