Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 30217A

Wymiary główne
d 85 mm
D 150 mm
B 28 mm
C 24 mm
T 30.5 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 2 mm
a 30.3 mm
Nośność
Dynamic Cr 174 kN
Static Cor 218 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 27.7 kN
Masa
Masa 2 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3EB085
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2200 1/s
Obroty graniczne olej 3200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 95 mm
db min 96 mm
a1 min 6 mm
a2 min 6 mm
Da 132 mm
Db min 141 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.43 kg
Yo 0.79 kg