Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 33017

Wymiary główne
d 85 mm
D 130 mm
B 36 mm
C 29.5 mm
T 36 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 26.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 183 kN
Static Cor 310 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 36.9 kN
Masa
Masa 1.715 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2CE085
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2600 1/s
Obroty graniczne olej 3600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 94 mm
db min 92 mm
a1 min 6 mm
a2 min 6.5 mm
Da 118 mm
Db min 125 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.29 kg
Y 2.06 kg
Yo 1.13 kg