Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32017X1

Wymiary główne
d 85 mm
D 130 mm
B 29 mm
C 22 mm
T 29 mm
rs min 6.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 28.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 143 kN
Static Cor 228 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 27.2 kN
Masa
Masa 1.38 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2700 1/s
Obroty graniczne olej 3400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 94 mm
db min 100 mm
a1 min 6 mm
a2 min 7 mm
Da 117 mm
Db min 125 mm
ras max 6.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.44 kg
Y 1.36 kg
Yo 0.75 kg