Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32216A

Wymiary główne
d 80 mm
D 140 mm
B 33 mm
C 28 mm
T 35.25 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 2 mm
a 30.8 mm
Nośność
Dynamic Cr 194 kN
Static Cor 257 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 30.5 kN
Masa
Masa 2 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3EC080
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2400 1/s
Obroty graniczne olej 3400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 90 mm
db min 90 mm
a1 min 4 mm
a2 min 7 mm
Da 122 mm
Db min 134 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.43 kg
Yo 0.79 kg