Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 30216A

Wymiary główne
d 80 mm
D 140 mm
B 26 mm
C 22 mm
T 28.25 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 2 mm
a 27.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 153 kN
Static Cor 189 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 22.5 kN
Masa
Masa 1.59 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3EB080
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2400 1/s
Obroty graniczne olej 3400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 90 mm
db min 90 mm
a1 min 6 mm
a2 min 6 mm
Da 122 mm
Db min 132 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.43 kg
Yo 0.79 kg