Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 33116AP6XX1

Wymiary główne
d 80 mm
D 130 mm
B 37 mm
C 29 mm
T 37 mm
rs min 5 mm
r1s min 1.5 mm
a 30.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 183 kN
Static Cor 288 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 34.6 kN
Masa
Masa 1.93 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2600 1/s
Obroty graniczne olej 3600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 89 mm
db min 89 mm
a1 min 6 mm
a2 min 8 mm
Da 113 mm
Db min 126 mm
ras max 5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.4 kg
Yo 0.8 kg