Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32315A

Wymiary główne
d 75 mm
D 160 mm
B 55 mm
C 45 mm
T 58 mm
rs min 3 mm
r1s min 2.5 mm
a 39.7 mm
Nośność
Dynamic Cr 348 kN
Static Cor 455 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 52.9 kN
Masa
Masa 5 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2GD075
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2000 1/s
Obroty graniczne olej 3000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 91 mm
db min 87 mm
a1 min 7 mm
a2 min 13 mm
Da 138 mm
Db min 149 mm
ras max 3 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.74 kg
Yo 0.96 kg