Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 33215A

Wymiary główne
d 75 mm
D 130 mm
B 41 mm
C 31 mm
T 41 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 32.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 192 kN
Static Cor 302 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 38.6 kN
Masa
Masa 2.27 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3EE075
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2400 1/s
Obroty graniczne olej 3400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 83 mm
db min 84 mm
a1 min 7 mm
a2 min 10 mm
Da 111 mm
Db min 125 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.43 kg
Y 1.4 kg
Yo 0.8 kg